Adventure Medicine logga original grön

No products in the cart.

Sign in
Contact

No products in the cart.

Q&A

Ask Adventure Medicine's experts
Ask your question
Search
FAQ Category

Överhettning uppstår när värmeproduktionen överstiger värmeavgivningen, oavsett om det beror på extrem fysisk aktivitet i milda klimat eller lågintensiv aktivitet i extrema klimat. Vid kroppstemperaturer kring 40-41 grader uppstår livshotande skador.

Man skiljer på värmeutmattning och värmeslag. Värmeutmattning är det tidiga tecken på begynnande farlig kroppstemperatur. Blodtrycksfall, illamående, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och allmän sjukdomskänsla är vanliga symptom. När kroppstemperaturen överstiger 40,5 grader eller om det finns påverkan på medvetandegraden (alltifrån förvirring till koma) är det värmeslag.

Det är viktigt att undvika ytterligare försämring genom att minimera värmetillförseln. Avsluta all aktivitet för att minska värmeproduktionen. Lägg personen i skugga, gärna på ett svalt underlag (undvik upphettad sand etc.) och om möjligt i en sval bris. Ge både vatten och vätskeersättning för att kompensera förlusterna.

För mildare värmeutmattning räcker det ofta med dessa steg men för allvarligare former krävs aktiv nedkylning. Evakuera alla med en episod av överhettning som de inte kunnat hantera själva till närmaste sjukhus för undersökning och behandling.

Rekommendationen har länge varit att man ska undvika koffein på hög höjd, bland annat för att man trodde att risken för uttorkning ökade om man drack kaffe.  Nyare studier talar emot detta. Kaffets vätskedrivande effekt verkar bara gälla individer som normalt inte intar koffein, oavsett höjd, samt bryts ner snabbare på hög höjd och har därför kortare effekt. Koffein har dessutom en stimulerande effekt på andning och en dämpande effekt på hjärnans blodflöde, vilka bägge tros skydda mot höjdsjuka. Sist men inte minst kan koffein ha en positiv effekt på din  fysisk prestationsförmåga.

Sammantaget finns det i skrivande stund inget som talar mot att fortsätta inta koffein om man gör det till vardags. Däremot rekommenderas man inte att börja eller att sluta abrupt inför en resa.

Du som gått Akut Omhändertagande i Vildmark (AOV) har lärt dig livsviktig kunskap och livräddande färdigheter. Detta garanterar vi på Adventure Medicine, vilket styrks med ditt diplom och certifikat med ditt unika certifieringsnummer. Men kunskap och färdigheter är en färskvara och måste upprätthållas. Erfarenhet har lärt oss att efter 3 år börjar man glömma vad som ingår i L-ABCDE, hur man stabiliserar en bruten arm eller gör ett ordentligt brandmannalyft. Därför anser vi att man bör repetera innehållet i kursen minst var tredje år. Vi kommer alltid bekräfta att du slutfört en utbildning hos oss, men endast gå i god för dina aktuella färdigheter i AOV om du repeterat dem de senaste 3 åren. För din skull och för de som förlitar sig på din kompetens.

Skavsår är verkligen vanligt och kan, precis som du säger, uppstå även om man har gått in sina skor innan. Skavsår uppstår av tryck och drag mellan överhuden och läderhuden. Om förbindelsen emellan brister, läcker vätska in i mellanrummet och en blåsa bildas. Ibland slits även små blodkärl sönder och blåsan blir då blodfylld och mörk. Fortsätter belastningen går blåsan sönder och det blir ett sår. Detta sår har relativt hög risk att bli infekterat då miljön i skon ofta är kontaminerad, och som i värsta fall kan leda till blodförgiftning.

Genom att gå in skorna så formar man skon efter foten gradvis och begränsar belastningen på huden. Se till att gå in skorna i relevant terräng, för tryckpunkterna varierar beroende på lutning etc.  Men detta räcker som sagt inte alltid. Genom att ha rena strumpor minskar man friktionen. Håll fötterna torra för fukt underminerar hudens motståndskraft. Välj strumpor i material med god fuktavledande förmåga, till exempel ull, byt strumpor regelbundet och sov alltid med torra strumpor. Sist, men inte minst, kan man tejpa eller plåstra känsliga punkter i förebyggande syfte för att minska trycket.

Ett sår där bakterier fått fäste, ett infekterat sår, har fyra tydliga kännetecken: det blir rodnat, svullet, värmeökat och gör ont. Det kan även komma var ur såret. Se till att tvätta ett sår ofta med riklig mängd vatten. Är vattnet rent nog att dricka, är det rent nog för sårvård. Markera gärna rodnaden med en penna, så kan du lättare följa om det avtar eller sprider sig. Sår som sitter på känsliga områden, till exempel handen eller ansiktet, ska man vara mer frikostig med att rådfråga någon sjukvårdskunnig. Feber, kraftig smärta eller påverkat allmäntillstånd är tecken på att infektionen spridit sig och då ska man uppsöka sjukvård.

© Copyright 2022 | Adventure Medicine Sweden AB | 556994-5636 | All Rights Reserved