Adventure Medicine logo

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, mailadress, din adress, ditt yrke och andra uppgifter du ger oss i formulär på hemsidan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut nyhetsbrev, svara på dina frågor eller din jobbansökan, detta specificeras vid det aktuella formuläret.

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas tills du avslutar prenumerationen eller nyhetsbrevet avvecklas.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@adventuremedicine.se.

© Copyright 2022 | Adventure Medicine Sweden AB | 556994-5636 | All Rights Reserved