Jag arbetar som allmänläkare och är inne på mitt andra år som ST. Min kliniska vardag handlar om att ta emot den stora osorterade massan och med ett holistisk synsätt lösa många problem med få medel. Det sker på den trygga mottagningen nära staden men det sker även ute i glesbygden, på hembesök och på hälsocentraler lång från närmaste sjukhus.

Utanför min kliniska vardag spenderar jag också en hel del tid långt från etablerad sjukvård, i vildmarken på vandringar och långt ut till havs på dykresor. Inte alltför sällan funderar jag över hur jag skulle lösa svåra medicinska problem under mina resor. Vart skulle jag vända mig för råd? Vem skulle jag ringa? Vad kan jag själv göra på plats? Vad bör man ha med sig? Jag har som tur är inte råkat ut för någon allvarlig situation under äventyren men ju mer jag vistas i en avlägsen miljö, desto mer ökar risken att något sådant kommer att dyka upp.

En tanke väcktes hos mig. Måste man bara jobba på sjukhus eller vårdcentral som kliniskt intresserad doktor? Tänk om jag kunde kombinera mina intressen och mitt yrke? Skulle jag kunna åka på mina resor, och kanske till och med få betalt för att göra det som medicinsk expert? Hur tar jag första steget dit? Jag fick en hel del tips från bekanta och kom i kontakt med Olivia via Adventure Medicine. Hennes text “Hur blir man expeditionsläkare” träffade rätt hos mig och jag anmälde mig snabbt till kursen Expeditionsmedicin våren 2019.

När det närmade sig började förberedelserna via kurslitteratur och hemuppgifter. Det var ett omfattande material och hemuppgifterna krävde sin tid, men det märktes att detta var en seriös kurs och ämnet var oerhört spännande! Allt det jag funderat över och mycket mer gick att läsa om i böckerna och uppgifterna gjorde att man ofta föreställde sig själv högt uppe, på en vindpinad topp i kylan undersökandes en person med förmodad höghöjdsrelaterad sjukdom (eller är det bara en vanlig förkylning?). Förberedelserna var precis den inspiration jag ville ha!

Dagen för kursstart närmade sig. Jag började bli lagom nervös. Hade jag studerat tillräckligt? Vilka andra skulle vara på kursen? Mest av allt var jag supertaggad! Vi träffades på Hellasgården utanför Stockholm och vi var ett superhärligt gäng. Några ST och främst AT som tillsammans hjälptes åt under hela kursen. Förkunskapstestet var svårt, jag var presterade inte mycket bättre än slumpen, men det var en bra indikation på att kursen kommer att ställa krav på att vi skulle lära oss ämnet. Första dagen präglades i övrigt av praktiska övningar: Lyfta, släpa, splinta och rädda liv på olika sätt. Uteslutande viktiga kunskaper för att kunna rädda liv eller lindra obehag vid oförutsedda trauman i vildmarken. Vi avslutade dagen med scenarioövningar som var professionellt utförda, jag berättar inte mer än att det var ett effektivt sätt att befästa det vi övat på under dagen. Trött och full av nya kunskaper var dagen slut och snart var det dags för dag två.

Nu var det fokus på ett spännande och relativt okänt ämne för mig, höghöjdsmedicin. Jag hade givetvis läst på en hel del inför kursen vilket jag absolut rekommenderar med tanke på dess relativt komplicerade patofysiologi och lite svårtolkade symtomatologi. För mig som allmänläkare var det intressant att tänka differentialdiagnostiskt då tidiga symptomen påminner om vanliga åkommor. Vi gick igenom bra fallbeskrivningar och verklighetsförankrade övningar.

Dag tre var det dags för examination. Tentamen var återigen tuff men heltäckande, mer än så får ni inte veta. Teori avlöstes av praktiska examinationer och det var ett mycket bra upplägg för inlärning där man verkligen kände att kunskaperna fastnade och att fokus låg på det som var viktigt för oss att kunna efter kursen.

Avslutningsvis vill jag nämna våra fantastiska kursledare Olivia och Matilda som var tålmodiga, engagerade och härligt pepp genom alla dagar. De gav oss den inspiration vi behövde och delgav sig av sina egna erfarenheter vilket bidrog till känslan av hur det känns att på riktigt befinna sig i vildmarken och hantera ett medicinskt akutfall. Förberedelserna och kontakt vid frågor fungerade felfritt och jag känner verkligen att målet med kursen är uppnått för min del. Jag rekommenderar kursen starkt till alla som vill tänka lite utanför lådan och ta ett steg mot andra sätt att använda sin medicinska kunskap men också till de som vill bredda sin allmänna kunskap om vård i vildmarksmiljö. Jag känner mig nu redo att ta nästa steg mot äventyret som expeditionsläkare!

Claes Jelinek