Larmet går

En 25-årig man har svårt att andas och sjunker i medvetande. Det är allvar. Du säger till om EKG, artärgas och att koppla på syrgasen.

 

Men vänta, din mobil har ingen täckning? Och stenar ramlar från klippan? Och var är alla dina kompetenta kollegor? Plötsligt känner du dig lika kall, trött och hungrig som om du också precis klättrat. Du ser dig omkring och inser:

du är alldeles själv.

Expeditionsmedicin är kursen för dig som vill arbeta som expeditionsläkare, framför allt i bergsmiljö. Kursen är mycket intensiv med stort fokus på praktiska färdigheter så att du efter genomgången kurs känner dig trygg med att ta ett uppdrag. Vi har helt enkelt tagit det bästa från Advanced Wilderness Life Support och Diploma in Mountain Medicine och kokat ned det till 3 fullspäckade dagar baserat på vår erfarenhet från expeditioner runt om i världen. Läs mer om vad som krävs att bli en expeditionsläkare!

Kursen är ackrediterad av Wilderness Medical Society och kan tillgodoräknas i en FAWM.

Endast 12 platser! Anmäl dig nu!

Nästa kurs är 22-24 april 2020.

Tack för en grym kurs! Har gjort vida reklam för den bland kollegor!

Isabella, Kursdeltagare 2018

Roligt, intensivt och lärorikt!

Johan, Kursdeltagare 2018

Kursinnehåll

– Vad innebär det att arbeta som expeditionsläkare?
– Den brokiga deltagarskaran: hur gör man en relevant riskanalys?
– Akut omhändertagande (MARCH)
– Den friska kroppen på hög höjd
– Höjdsjuka och andra livshotande tillstånd på hög höjd
– Evakuering: hur tar man sig ner?

– Plan b: om helikoptern inte kommer
– Läkemedel i vildmarken: hur påverkar kyla, hetta och höjd?
– Att ansvara för en grupp: gruppdynamik och ledarskap
– Juridik och etik
– Hypotermi och frostskador
– Vattenrening
– Det blir svårt när det är lätt: den subakuta patienten

Kursen består av föreläsningar, falldiskussioner, gruppövningar samt scenarioövningar. Stor vikt läggs på höjdrelaterade tillstånd och för att verkligen få ut det mesta av kursen förutsätts deltagarna vara inlästa på det material som skickas ut i god tid innan kursstart. Examination sker via teoretiskt och praktiskt prov och godkända resultat krävs för certifiering. Certifieringen Expedition Doctor öppnar upp att söka uppdrag via Adventure Medicine.

Ladda ner Kursplan Expeditionsmedicin

Pris: 10600kr exkl moms
Plats: Stockholm
Datum: 200422-200424
Tid: 08.00-18.00
Inkluderat:

  • Kurslitteratur
  • Lunch och fika samtliga dagar.
  • Expedition Doctor certifiering samt diplom.
  • Upp till 14.5 credits inom FAWM

Expeditionsmedicin är kursen för dig som vill göra mer än bara drömma