Jag ska upp till fjällen i sommar och stugvandra. Jag vill hålla min packning så lätt som möjlig, vad borde jag ha i mitt först-hjälpen kit?

Eftersom ditt sjukvårdskit är det du har att tillgå på fjället är det viktigt att kittet täcker in det som är farligt och det som är vanligt. En bra riskanalys hjälper dig att få en överblick. Ett annat råd om man vill minska vikten är att det mesta i kittet ska kunna fylla flera funktioner. Till exempel kan en elastisk linda användas vid stukning, allvarlig blödning och såromläggning. Sen är det viktigt att ta med sig sina ordinarie läkemedel, gärna med ett överskott. Se till att kontrollera hur de ska förvaras, vissa måste förvaras mörkt, andra kallt eller får tvärtom inte frysas. Ett minimalistiskt kit kan innehålla 1: elastisk linda, 2: plåster 3: kompress 4: tejp. På detta kommer man mycket långt på liten vikt.