Hur ska man resonera kring evakuering? När kan man fortsätta och när bör man avbryta?