Jag har haft höjdsjuka förut, kan jag åka till hög höjd ändå?

Svaret beror på vad för typ av höjdsjuka du haft, hur sjuk du blivit och på vilken höjd du blev sjuk. Höjdsjuka delas in i hjärnans sjukdomar och lungans sjukdomar. Oftast när man pratar om ”höjdsjuka” menar man akut höjdsjuka, (acute mountain sickness, AMS). Risken att drabbas beror främst på höjden (högre = högre risk), hur fort man stigit ( snabbare = högre risk), och individuella faktorer. Inga ärftliga riskfaktorer har hittats för AMS, men däremot för höjdorsakat lungödem (high-altitude pulmonary edema, HAPE). Man kan absolut åka till hög höjd fastän man blivit höjdsjuk tidigare, däremot bör man vara extra försiktig, med långsam stigningstakt, utrymme för vilodagar och tillgång till evakuering. Har man haft måttlig/svår AMS eller hjärnödem (high-altitude cerebral edema, HACE) kan man överväga Diamox (acetazolamid) som profylax, diskutera detta i så fall med din läkare. Hoppas du får fantastiska äventyr! Lycka till!