Jag ska springa ett marathon på ca 3000 meters höjd. Hur kan jag förbereda mig för höjden?