Jag utvecklar alltid skavsår, även fast jag använder väl ingångna skor. Vad beror det på och kan jag göra något för att undvika det?