Jag ska göra min första längre vintertur och blir ofta kall om händerna. Vad kan jag göra för att undvika frostskador?

Frostskador, eller förfrysningsskador, är en skada som uppstår av att det bildas iskristaller i vävnaden. Beroende på hur kallt det är och hur länge som kroppsdelen är exponerad så kan alltifrån den ytliga huden till muskler och annan djupare vävnad påverkas. Ofta drabbas extremiteter som antingen är direkt exponerade, till exempel näsa och öron, eller har lite sämre blodcirkulation, såsom fingrar och tår. Vid förfrysning bleknar vävnaden och kroppsdelen domnar. Förfrysningsskador kan ge permanenta skador och i allvarliga fall leda till amputation (att kroppsdelen behöver avlägsnas). Risken att drabbas ökar bland annat om man har nedsatt blodcirkulation eller är nedkyld. Genom att klä sig varmt för övrigt undviker man nedkylning vilket stimulerar blodcirkulationen. Skydda utsatta kroppsdelar, till exempel med dubbla vantar som du även kan använda telefonen med, så fingrarna aldrig exponeras. Undvik vätskebrist, alkohol och rökning, då det försämrar blodcirkulationen. Sist men inte minst, var uppmärksam på symptomen och ta dig till värme om de uppstår . Misstänker man en förfrysningsskada ska man uppsöka sjukvård för behandling. Undvik att gnugga kroppsdelen. Måste upptining ske i fält ska det helst vara i ett vattenbad på ca 37-40 °C.