På toppdagen blev jag nekad att bestiga Kilimanjaro pga låg saturation men jag mådde helt bra. Hur pålitliga är saturationsmätare för att avgöra om man är höjdsjuk?