Man hör ofta att Sarek är Europas sista vildmark. Men är det verkligen så? Kan man kalla en plats där människor har levt i tusentals år, och där nu levande människor har sina rötter och sin dagliga arbetsplats, för vildmark? Är en plats vild för att det saknas asfalterade vägar, hus med indragen el och mobiltäckning? Enligt SAOB är vildmark en ”(större) av mänskligt ingripande l. utnyttjande (mer l. mindre) opåverkad trakt l. terräng; ofta liktydigt med: ödemark l. obygd”.

För samerna finns det ingen vildmark i Sápmi, det land som sträcker sig från norra Dalarna ända upp till Barents hav och vidare in i norra Finland och Ryssland, och där den svenska fjällkedjan ligger. Fjällen är deras hem; många av deras förfäder har sina födelseplatser där. Många är platserna som bär synliga och osynliga spår av boplatser. Ännu fler är de platser som har beskrivande namn och där historier har gått i arv. Renskötarna har fjällvärlden och skogslandet som sin arbetsplats året runt.

Att lämna sin trygga och invanda miljö känns för varje människa lite skrämmande. Vildmarken blir då den plats man inte är van vid. Om man ser på ordet från den synvinkeln, ja då blir fjällen och skogarna vildmark för stadsmänniskan. Men blir då inte även staden vildmark för dem som bor på landsbygden?

För oss på Adventure Medicine är vildmarken de platser där sjukvården är mer än en timme bort. Det kan alltså vara en by i norra Jämtland som ligger 10 mil från närmaste sjukhus de dagar när vädret är för dåligt för att helikoptern ska lyfta. Det kan vara en dalgång i fjällen. Eller så är det en mil in i en storskog i södra Sverige när mobilens batteri har tagit slut.

Vad är vildmark för dig?

 

Bilder av Anna Gustafsson.