Läkare med specialintresse för arbete med sjukvård där resurserna är begränsade.

Jag brinner för humanitärt arbete och har bl.a. arbetat i fält för Läkare utan gränser i Centrala Afrika samt i Mosul i Irak. Ett av mina stora fritidsintressen är vandring i vildmark och jag har rest mycket i bergsmiljöer i Norden, Alperna, Himalaya och Centralasien.

Som expeditionsläkare på Kilimanjaro har jag fått möjlighet kombinera dessa tidigare erfarenheter och förena fritidsintressen med läkarrollen.

För att nå toppen krävs att alla expeditionsdeltagare arbetar tillsammans som ett team. Det är en förutsättning för att kunna genomföra en medicinskt säker expedition och gör att man kommer nära varandra. Teamarbetet är det jag tycker bäst om med rollen som expeditionsläkare.

Foto: Jonas Runvall