Hej!

Jag har sedan länge dragits till naturen och mer specifikt vad kroppen kan prestera i den typen av miljö, såväl fysiskt som mentalt. Jag har, privat och genom jobb, efterhand fått en lång erfarenhet och ett intresse av såväl vildmark som sjukvård i den typen av miljöer. Jag har även jobbat i några av de mer konfliktfyllda delarna av världen, vilket för med sig sina särskilda utmaningar, inte minst i att lösa problem med begränsade resurser.

Numera begränsar sig vardagen oftast till att dra på sig en tung ryggsäck på turer med familjen i skogarna kring hemmet, men ambitionen finns att hinna med någon fjälltur ibland eller att försöka ta sig upp för en klippa eller ett berg. Jag jobbar dock dagligdags som läkare på en akutmottagning i Västsverige och har därför en bred medicinsk bas att stå på.

Som expeditionsläkare sporras jag av att hantera stort som smått för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna genomföra en tur eller expedition. Jag tycker också om utbildning och vill att de jag jobbar med ska förstå hur kroppen reagerar i olika miljöer och varför sjukvård i expeditionsmiljöer bedrivs som den gör.

Väl mött!