Adventure Medicine logo

Journal club: Nya rekommendationer för spinal rörelsebegränsning

10 mars, 2023
Kategori: , ,

Det har kommit nya nationella rekommendationerna för spinal rörelsebegränsning av Wahlborg et al.! De är anpassade till svenska förhållanden och ger förslag om hur barn, vuxna och äldre traumapatienter bäst handläggs vid misstänkt eller säkerställd spinal skada, såväl pre- som intra- och interhospitalt. Nedan har vi sammanfattat deras rekommendationer, läs dem i här.

Vuxna

Rekommendation för vuxna (individer äldre än 16 år) är att patienter där en spinal skada kan förekomma ska hanteras med spinal rörelsebegränsning, men det får aldrig fördröja eller förhindra livräddande åtgärder. Man ska minimera rörelse och begränsningen ska anpassas till patienten och inte tvärtom. Cervikal spinal rörelsebegränsning kan uppnås manuellt eller med externa hjälpmedel, och en anpassad (tvådelad) behandlingskrage ska användas vid verifierad skada eller när spinal skada inte har kunnat uteslutas. Utredning förs i första hand med datortomografi (DT) med tillägg av magnetkameraundersökning (MR) vid neurologiska bortfallssymptom. Rörelsebegränsningen bör avslutas så snart patienten har frikänts från signifikant spinal skada genom klinisk eller radiologisk undersökning.

Barn

Särskilda överväganden vid handläggning av barn innefattar att de som uppfyller fysiologiska, anatomiska eller skademekaniska kriterier för traumalarm ska hanteras med spinal rörelsebegränsning som hos vuxna, tills spinal skada kan uteslutas. Övriga barn där spinal skada kan förekomma ska hanteras med spinal rörelsebegränsning genom självvald bekväm position på en mjuk madrass eller i säng. Barn under tre år kan rörelsebegränsas i ett babyskyd, och barn under nio år som ligger på ryggen ska ha en kudde/höjning under axlarna för att undvika flexion av nacken. Barn med syndrom kräver individuell bedömning.

Äldre

Särskilda överväganden vid handläggning av äldre (individer äldre än 65 år) innefattar att de ska hanteras med spinal rörelsebegränsning genom självvald bekväm position på en mjuk madrass eller i säng, och begränsningen ska anpassas till patienten.

Lär dig mer!

Vill du lära dig hur man kan immobilisera en skadad i fält? Hur man säkerställer en fri luftväg om man misstänker en skada på halsryggen? eller hur man förflyttar en skadad person? Anmäl dig då till en av våra kurser!

Abonnerad kurs?

Har ni specifika önskemål kring kursinnehåll? Vill ni få träna i de miljöer där ni verkar? Eller vill ni ha en kurs i ett annat tempo? Vi skapar en kurs anpassad till just er!
Abonnera kurs

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så missar du inget spännande som händer!
Nyhetsbrev
© Copyright 2022 | Adventure Medicine Sweden AB | 556994-5636 | All Rights Reserved